UVOD


Vážení přátelé hipoterapie,
vítejte na stránkách České hiporehabilitační společnosti.

Účelem našich stránek je především vás informovat o tom, co se právě v oboru děje, zvát na akce, pořádané našimi členy, seznamovat vás se základními pravidly a principy hipoterapie a v neposlední řadě tak sdružovat všechny, kdo to s léčbou za pomoci koně myslí opravdu vážně. Pokud máte chuť se k naší činnosti připojit, neváhejte a kontaktujte nás - přes tyto stránky, centrálu v Praze nebo přímo u našeho nejbližšího člena. Naše dveře jsou stále dokořán a každá pomoc či vyměněná zkušenost je důležitá.

ČHS byla založena v roce 1991. Jsme dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení, jehož smyslem je šíření rehabilitace prostřednictvím koně, včetně psychoterapeutického přístupu, integrace a sportovního vyžití postižených. ČHS sdružuje lékaře, fyzioterapeuty, pedagogy i jezdecké instruktory, všechny ty, kteří používají koně v lékařství, pedagogice a sportu. Významnou složku členské základny Společnosti tvoří pacienti - klienti a rodiče handicapovaných.

Cílem naší činnosti je prosazovat a udržovat odborné provádění metody, školit pracovníky, zajištovat vydávání odborné literatury, sloužit jako informační databáze a zprostředkovat kontakt mezi jednotlivci. Dále navazovat kontakt s příslušnými odbornými organizacemi v Čechách i na mezinárodní úrovni, pomáhat při zakládání nových center a při výměně zkušeností mezi centry již fungujícími i rozvíjet kontakty se společnostmi podobného zaměření - Česká rehabilitační a fyziatrická společnost, Česká jezdecká federace, Riding for the Disabled Association.


Look up daisy casino on the net, go to casino tropez. Here you can read renowned blackjack books, information of articles on internet gambling or more. Also try gambling odds.

 

Vytvořeno a zdarma spravováno jako sponzorský dar. Na webu mne naleznete pod mou značkou WÁŠ WEB 2004-2009.