paradrezura

ČHS byla založena v roce 1991. Jsme dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení, jehož smyslem je šíření rehabilitace prostřednictvím koně, včetně psychoterapeutického přístupu, integrace a sportovního vyžití postižených. ČHS sdružuje lékaře, fyzioterapeuty, pedagogy i jezdecké instruktory, všechny ty, kteří používají koně v lékařství, pedagogice a sportu. Významnou složku členské základny Společnosti tvoří pacienti - klienti a rodiče handicapovaných. Za dobu své existence mnohokrát měnila svá sídla, pravidla a předswedy. Současná společnost vypadá taKto:

 

Předseda ČHS:

ADRESA: pí. Fajfrlíková, Ústavní 141, 181 00, Praha 8 - Bohnice

TELEFON: 284 016 (telefon bude doplněn)

URL: www.chs.unas.cz (na těchto stránkách se nyní nacházíte)

E-MAIL: o.vyziblo@seznam.cz

 

Sekretariát:

ADRESA: pí. Fajfrlíková, Ústavní 141, 181 00, Praha 8 - Bohnice

TELEFON: 284 016 (telefon bude doplněn)

URL: www.chs.unas.cz (na těchto stránkách se nyní nacházíte)

E-MAIL: czhs@seznam.cz

 

Vytvořeno a zdarma spravováno jako sponzorský dar. Na webu mne naleznete pod mou značkou WÁŠ WEB 2004-2009.